Görög istenek - Hermes (mercurius). Atyja Zeus volt, anyja Maia - Maia volt a legidősebb a Plejádok közül, akik a csillagképek nimfái voltak - nympha, Atlas leánya, ki Arkadiában, a Kyllene hegység barlangjában lakott.

Itt hozta világra fiát, ki azonnal születése napján ellopott Apollo pieriai gulyájából ötven darab ökröt. Kettőt ezekből levágott s a többit Pylos barlangjában rejté el. A levágott marhák beleit egy tekenős béka átlyuggatott héjára vonta s így feltalálója lett a lant­nak. Apollo rájövén a tolvaj kilétére, bevádolta őt Zeus előtt; de aztán meglátván nála a lantot, ennek fejében nála hagyta a lopott ökröket.

Hermest, különösen Arkadiában, mint a pásztorok istenét tisztelték. Ezen minőségében számos szerelmi kalandja volt a nymphákkal, kiknek egyike, Dryope, tőle szülte Pant, a tulajdonképeni pásztor-istent.

Hermes tiszteletének sokféle jelentése volt mind a görögöknél, mind a rómaiaknál. Ő volt az istenek hírnöke s kivált Zeusnak hűséges kisérője s megbízottja. E minőségben tünteti fel Aeschylos a« Leláncolt Prometheus »-ban és Plautus az« Amphitruo »című vígjátékban. - Zeus megbízásából ölte meg Argust is, ki a Hera által tehénné változtatott Iót őrizte. Az alvilági isteneknek szintén hírnökül szolgált s ő vezette a Styx folyóig az elhunytak árnyait. Ez értelemben neve Psychopompos. - Ő volt a kereskedés istene is, s a súly és mérleg fel­ta­lálója, sőt a tolvajok is mint védő istennőként tisztelték, s azt tartották róla, hogy a híres tolvajt, Autolykost is ő tanította.

A fennebbieken kívül még sok más találmányt tulajdonítottak neki, mint a számvetést, betűírást, csillagászatot, álomfejtést, kockajátékot. Egyáltalában mindazt, mihez éles ész, ügyesség és furfangosság kívántatik. Tőle származott a szónoklat és a magyarázat tudománya, melyet róla Hermeneutikának neveznek, úgyszintén a testgyakorlat. Tiszteletére szobrokat állítottak fel az útszéleken, melyek útmutatásul szolgáltak s melyekre minden átmenő köteles volt egy-egy követ tenni.

Tisztelete igen el volt terjedve s Arkadián kívül csaknem minden görög városban voltak temp­lo­mai. Rómában öt temploma állt, ünnepét május hónap 15-én tartották, s magát az egész hónapot anyjáról nevezték el.

Szakálltalan ifjú arccal, kurta, göndör hajjal ábrázolják, előre hajtott fejjel, gondolkozó tekintettel s vállára vetett könnyű ruhával. Kalapján és sarúin szárnyak vannak, melyek gyor­sa­ságát jelentik az istenek megbízásainak végrehajtásában. Kezével kígyóval átfont botot tart, mint a Psychopompos jelképét.

Hermész sok görög mítoszban szerepel. Számos címet és jelzőt gyűjtött össze számos kalandjából.

0
Megosztás

Tetszik, amit látsz?

Nyomd meg az alábbi gombot, hogy kövess minket, nem fogod megbánni...