Görög istenek - Saturnus A szántás-vetés, gyümölcstermelés, borterászat feltalálója s mint ilyen egyike az italiai népek legrégibb isteneinek.

Később, midőn a rómaiak megismerkedtek a görög mythologiá¬val, Saturnus alakját egyesítették Kronossal, s ekkor támadt azon monda, mely szerint Kronos, midőn Zeus elűzte trónjáról, Italiába menekült, hol Janusnál vendégszerető fogad¬tatásra talált, s hálából megtanítá az italiai népeket a földmívelésre és társadalmi rendre. Egy ideig uralkodott is fölöttük, s ez volt az aranykor. Saturnus uralkodásának emlékére ünne¬pel¬ték a rómaiak a Saturnaliákat, melyek deczember 17-én kezdődtek, s eleinte három, a csá¬szárok korában két napig tartottak. Öröm és vigalom közt élt e napokon mindenki, a munka és a kereskedés szünetelt, a boltok zárva álltak, az emberek ajándékokat küldtek egymásnak, a rabszolgák nem dolgoztak, sőt szerepet cseréltek uraikkal, a mennyiben lakomáiknál az urak szolgáltak fel. Saturnus főtemploma a Capitolium tövénél állt. Alsó bolthajtásos helyiségében őrizték az állami levéltárat és a kincstárt (ærarium). Neje Ops, a vetés és aratás istennője. Tiszte¬letére augusztus 25-én az aratás hálaünnepét tartották.

Újdonságok? Hüm?

Hagyd, hogy értesítselek téged legújabb eseményeinkről, akcióinkról, kiadványainkról vagy ajánlatunkról.

Hasznos oldalak

0
Megosztás

Tetszik, amit látsz?

Nyomd meg az alábbi gombot, hogy kövess minket, nem fogod megbánni...