• Colors: Blue Color

Görög istenek - Hermes (mercurius). Atyja Zeus volt, anyja Maia - Maia volt a legidősebb a Plejádok közül, akik a csillagképek nimfái voltak - nympha, Atlas leánya, ki Arkadiában, a Kyllene hegység barlangjában lakott.

Görög istenek - Artemis (Diana) Zeus és Leto leánya, Apollo ikertestvére. Atyjától az örök szüzesség kegyét kérte magának s Venus ereje sohasem győzedelmeskedett rajta.

Görög Istenek - Pallas-Athene (Minerva)

Midőn Zeusz azon jóslatot nyerte, hogy a Metistől születendő gyermeke meg fogja fosztani trónjától, elnyelte nejét.

Phoebos (Apollo) - Zeus és Leto (Latona) fia. A féltékeny Hera annyira üldözte az áldott méhű Letót, hogy sehol sem pihenhetett meg, mert Gæa megigérte Herának, hogy a földön nem enged neki nyugvó helyet.

Görög Istenek - Hephaestos (Vulcanus)

Zeus és Hera fia, a föld bensejében levő tűz istene. Midőn megszületett, Hera felboszankodva vézna és rút alakja miatt, ledobta az Olymposról. De Eurynome és Thetis okeanidák meg¬szánták s kilencz évig ápolták a tenger mélyén.

Újdonságok? Hüm?

Hagyd, hogy értesítselek téged legújabb eseményeinkről, akcióinkról, kiadványainkról vagy ajánlatunkról.

Hasznos oldalak

0
Megosztás