Görög istenek - Janus. Italia legrégibb istene, kitől minden dolog kezdetét származtatták.

Csak a római mitológiá¬ban ismeretes. A görög mítoszok istenei közül egynek sincsenek vele közös vonásai. Janus őrzi a világot, nála vannak a menny és föld kulcsai, ő távolítja el az ellenséges szellemeket s ő vezeti az évek és napok lefolyását. Minden munka jó kezdete és szerencsés befejezése az ő kezében van. Azért az év első hónapját róla nevezték el (Januarius) s új év napján tartották ünnepét, melyen ajándékokat és üdvözleteket küldtek egymásnak. Áldozatul tejjel és mézzel készült kalácsot és sóval meghintett pörkölt búzát mutattak be neki. Numa Pompilius híres templomot emelt tiszteletére, melynek ajtai béke idején zárva, háborúban nyitva álltak. Hét századon át, egész Augustus császárig, csak egy ízben volt bezárva Janus temploma. - Janust két arcal ábrázolják, melyeknek egyike előre, másika hátrafelé tekint. Jelentését többfélekép magyarázzák. Vagy a bölcseséget jelenti, mely a multba visszatekint s előre látja a jövőt, vagy a munka jó kezdetét és szerencsés befejezését, s azért az egyik arc ifjat, a másik aggastyánt ábrázol. Vannak négyarcú Janusfők is, melyek a négy évszakot vagy a négy világtájat jelentik.

0
Megosztás