Bódai-Soós Judit: Danorszi

Danorszi, születésétől fogva vidám, élénk bálna volt, s mindemellett figyelmes és végtelenül segítőkész. Nem csoda hát, hogy nagyon szerették társai.

Egy nap, szokásához híven, messze elcsatangolt a csapattól, amikor észrevett egy feléjük közeledő hajót. A hajóból pedig szigonyos bálnavadászok kémlelték a vizet. Danorszi nagyon megijedt, mégis azonnal tudta, hogy mit kell tennie: sebesebben, mint a gondolat úszott hazafelé, hogy figyelmeztesse társait. Még idejében sikerült értesítenie őket, és azok rögtön útnak is indultak a hajóval ellentétes irányban.
Hosszú-hosszú órákon keresztül úsztak, de a hajó mégis mind közelebb és közelebb ért a csapathoz. Rémülten tekintettek hátra a bálnák, mert sejtették, hogy a hajó előbb vagy utóbb utoléri őket. Kezdték reménytelennek érezni megmenekülésüket. Annál is inkább, mert az idősebb bálnák már nem bírták ezt a gyors tempót, és egyre jobban lemaradoztak ifjabb társaik mögött.
Ekkor Danorszi komoly döntésre szánta el magát. Kivált a csapatból és elindult a hajó felé. Szülei rémülten nézték fiuk tettét, de hamar rájöttek, hogy mi a szándéka, és tudták, hogy csak akkor menekülhet meg minden bálna, ha valaki közülük eltereli a rájuk vadászó emberek figyelmét. Danorszi pedig pontosan erre vállalkozott. Fürge, ügyes kölyök volt, remélték, hogy sikerrel jár.
A kis bálna sebesen haladt a hajó felé, nem is kellett sok idő, hogy észrevegyék őt a halászok. Amikor pedig megbizonyosodott arról, hogy látják őt az emberek, éles fordulattal északnak vette az irányt. Ahogyan azt előre sejtette, a hajó is letért eddigi útjáról, és őt vette üldözőbe. Így aztán a csapat nyugodtan haladhatott tovább nyugat felé.
Az elterelő csel tehát bevált, most már csak Danorszinak kellett elég gyorsan úsznia, nehogy elkapják. Tudta, hogy fontos minél tovább csalogatni a hajót, hogy a csapat jó messzire tudjon eljutni, hogy ne kerüljön újra a bálnavadászok útjába.
Órákon át megfeszített tempóban úszott, a hajó mégis egyre közelebb került hozzá. Kezdett fáradni, és érezte, hogy hamarosan utolérik, ha nem eszel ki valamilyen cselt. Ám az est leszállta a segítségére sietett.
Amikor elkezdett sötétedni, Danorszi szándékosan egyre közelebb engedte magához a hajót. A vadászok olyan közel kerültek hozzá, hogy dobásra készen markolászták szigonyaikat. Hanem Danorszi egyszer csak lemerült a víz alá és eltűnt a szemük elől. Várták-várták, de a kicsi bálna csak nem bukkant fel újra. Teljesen megzavarodtak, és árgus szemmel figyelték a tengert azon a helyen, ahol Danorszi lemerült, de nem látták többet.
A mi ügyes kis bálnánk ugyanis, a víz alatt szorosan a hajó farához úszott, és ott is maradt egészen addig, amíg teljes sötétség nem borult a tengerre. Az éjszaka óvó takarásában aztán csendesen elindult visszafelé, hogy megkeresse övéit.
Így történt hát, hogy Danorszi fürgeségével, ügyességével, bátorságával és önfeláldozásával megmentette az egész bálnacsapat életét.

Újdonságok? Hüm?

Hagyd, hogy értesítselek téged legújabb eseményeinkről, akcióinkról, kiadványainkról vagy ajánlatunkról.

Hasznos oldalak

0
Megosztás